Защо се запушват септичните ями

Известни ли са Ви причините, поради които се случа септична яма да се запуши?

Те могат да бъдат различни, като някои се случват по-често, а една от най-интересните е свързана с почвата.

Ако почвата, в която е изградена въпросната септична яма, притежава ниска водопропускливост, тогава е много вероятно да се случи препълване на ямата.

Друг причинител на проблема с препълването на септичните ями може да бъде самата тяхна конструкция. Статистиката показва, че повечето от разпространените конструкции на септични ями ги предразполагат към бъдещи проблеми, свързани с отводняването.

Какво се получава при запушване или препълване на септичните ями?

Накратко казано, тяхната попивателна способност не може да поеме повече отходни води, които постъпват в тях. Така септичните ями се оказват невъзможни за по-нататъшно използване и съществува сериозен риск от авария, ако не бъдат почистени навреме.

За да бъде правилно, ефикасно и надеждно свършена работата, Вие се нуждаете от услугите на специализирана фирма за почистване на септични ями.
Те ще дойдат на място със съответната техника и оборудване и ще разрешат проблемите Ви бързо и качествено.

Съществуват няколко начина на почистване на септичните ями – единият е, ако към ямата има монтирани специални тръби и утайката се изведе, при наличие на определено налягане. Но когато при конструкцията не са били предвидени тръби за утайката, тогава тя следва да се изпомпва с мощни вакуумни помпи.

Сами ще Ви е трудно да се справите, ако решите сами да изпомпвате утайката, ще Ви трябват маркучи, помпа, както и други материали. Всичко това е излишно и не можете да сте сигурни, че на практика сте се справили прецизно и изцяло, затова е препоръчително да използвате услугите на специализираните фирми за почистване на септични ями.

Вие не сте сами пред възникналия проблем, можете да потърсите помощ.

При проблеми и аварии, обадете на тел.: 0878 777 807Фирма ”Евроканал” ЕООД,  с адрес : кв. Врaждебна ул.46 N2a, която работи на територията на гр. София и околните села, ще направи нужното почистване на септични ями.

Здраве за цялото семейство
Add a comment