Документи за кола за скрап

Полезно

Чудите ли се и Вие, какви са необходимите документи за кола скрап, когато се отписва. В нашия колцентър редовно имаме такива запитвания. Оказва се, че хората имат стари коли, които искат да бракуват, обаче, не е изяснен въпроса с процедурата. Това създава едно неприятно объркване и затруднява хората излишно. Не стига носталгията по раздялата с превозното средство, в което са инвестирани време и пари, а и неяснота в процеса на отписване.

Затова в тази публикация ще дадем подробни разяснения за това как се дерегистрира автомобил в КАТ и общината. За да няма повече данъци за него. 

Необходимите документи за бракуване на кола

  • Прекратяване на регистрация на пътно превозно средство се извършва с писмено заявление от собственика (чл. 18, т. 1 от Наредба № І-45/2000 г. за прекратяване на регистрацията на моторните превозни средства).
  • Свидетелство за регистрация част 1 и част 2 – това са малкия и големия талон на автомобила. 
  • Собственикът се представя с личната си карта пред Пътна полиция
  • Удостоверение за дерегистрация – такъв документ се издава само от лицензиран търговец на коли за скрап. Когато превозното средство е предадено за разкомплектоване (чл.18a, ал.2, т.3)
  • Декларация за съхраняване на превозното средство в частен имот, ако не е предадено за скрап (чл.18a, ал.2, т.4)
  • За предоставяне на услугата се дължи държавна такса, съгласно чл. 25, ал. 6 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси. Таксата е фиксирана от 5 лв. за прекратяване регистрацията на пътно превозно средство по желание на собственика.

Въз основа на тези документи, автомобила се снема от отчет в КАТ, отписва се и повече нямате никаква грижа за него.

Как да се сдобиете с удостоверение за дерегистрация

При предаване на превозно средство за разкомплектоване, търговецът на коли за скрап издава удостоверение за дерегистрация. Този документ е задължителен, във всички случаи, когато няма да преместите колата в частен имот и да си я държите там. Затова, когато разглеждате различни оферти за изкупуване на кола за скрап, изберете лицензирана компания. Не се изкушавайте да продадете колата на прекупвач, който няма да издаде такъв. Това ще ви излезе много по-скъпо. 

Често случва клиенти да се оплакват, че са се подвели. Избрали са нереално висока цена, без да подозират, че това ще ги ограби. По-късно се оказва, че са се опитали да им купят колата без уредена документация. И ни търсят в последния момент да оправим нещата. Добре, че не е станало прекалено късно. Затова избирайте мъдро и внимателно. Недобросъвестни прекупвачи има много и тяхната цел е да намерят хора, които не познават процедурите. 

Какво следва след прекратяване на регистрацията

В повечето случаи, след като отпишете автомобил от КАТ, той се снема от отчет и в общината. За всеки случай, обаче, проверете малко по-късно, защото системите не са съвършени. Това е всичко, което трябва да направите, за да не текат повече данъци за превозното средство. Вече знаете цялата процедура и какви са необходимите документи за кола за скрап. 

По отношение на документите, с които може да дадете автомобил на лицензиран търговец: 

  • Копие на поне един от двата талона
  • Лична карта на предаващия, като не е задължително да бъде собственик
  • Документ за платени данъци не се изисква (защото често ни питате).

За да научите още по темата, прочетете материала ни как се оценява кола за скрап.

Здраве за цялото семейство
Add a comment