Мястото на филтрите на мнения в местното търсене

Мястото на филтрите на мнения в местното търсене

Тази тема стана актуална преди няколко години с известната статия на Кейтлийн Ричардс. През това време се даде началото на много погрешни практики, които объркаха собствениците на дребния бизнес. Съществуват стратегически действия, които са в състояние да помогнат да се извлече възможно най-голяма полза от мненията на потребители в местните търсения.

Защо съществуват филтрите за мнения?

В последните години значението на мненията за локалното търсене става все по-голямо. Те могат да се използват за много и различни цели:

Да измерите своята популярност офлайн

Осигуряване на по-добро разбиране за нуждите на потребителите

Увеличаване на чувството за общност сред вашите потребители

Мненията създават уникално съдържание, което ви помага за доброто класиране

След като потребителските мнения имат толкова положителни страни, защо да си създавате излишна работа като ги филтрирате?

За да сте сигурни, че отзивите са оставени от реални хора (а не от роботи)

За да сте сигурни, че отзивите са оставени от клиенти, а не от наети трети страни хора

За да сте сигурни, че предприятията не оставят мнения за себе си

Как работят филтрите за мнения?

Много е важно да се изясни какво може и какво не може да съдържа едно потребителско мнение. В следващите точки са посочени някои от основните неща, за които трябва да внимавате при филтриране на потребителските мнения за вашия сайт.

Използване на много прилагателни или псувни в мнението

Прекомерното използване на ключови думи в мнението

Включването на връзки в рамките на мението

Друг критерий, който също така може да предизвика филтриране, е внезапен прилив на отзиви, последван от дълго затишие.

Някои филтри може да са още по-подробни. Те включват подробното разглеждане на потребителски профили. Такива са:

Общият брой мнения на потребителя, които е оставил на сайта

Разпределение на всички мнения на потребителя

Разпределение на видовете мнения на потребителя

Честотата, с която потребителят оставя мнения на сайта

IP адрес(и) на потребителя, от които пуска коментари

Заключенията, които могат да се направят за потребителските мнения, са, че активните потребители могат да допринесат много за вашата страница. Те допринасят за сплотяване на общността около вашия бизнес, без има опасност от наказание от Гугъл. Активните потребители са много ценен ресурс. Според някои специалисти, техните мнения имат по-голямо значение за търсачките, отколкото тези на хора, които пишат за пръв път.

Проблеми с филтрите на мнения

Алгоритмите, които стоят зад филтрите на мнения, далеч не са перфектни. Все още се получават много обърквания, като:

Подвеждат зле информираните потребители за същността на бизнеса

Често премахват мнения на по-малко активни потребители, които са напълно валидни според правилата

Разубеждава нови потребители да пускат мнения

Всичко това води до чувство на неудовлетвореност, ако сте собственик на малък бизнес.

Филтри на бъдещето

Въпреки че търсачките могат да потиснат нивото на филтриране от време на време, филтрите на мнения са институция в местното търсене и ще са с нас и за в бъдеще.

Много специалисти, като например W-SEO, известна и сигурна компания, са убедени, че методите за филтриране на мнения ще се променят коренно в идните години. Например, вместо да съдят за мнението по неговото съдържание и поведението на потребителите на сайта (колко често пишат мнения), ще се използват данните от мобилните приложения. Те могат да дадат много точна картина на активните потребители.

Здраве за цялото семейство
Add a comment